اخبار نشریه

فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با (انقلاب اسلامی) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.

🔴سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرد، عبارتند از:
🔹تبیین مبانی انقلاب اسلامی
🔸تبیین اهداف انقلاب اسلامی
🔹تبیین اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله)
🔸تبیین مدل مردمسالاری دینی
🔹تبیین دولت در طراز انقلاب اسلامی
🔸تبیین جامعه در طراز انقلاب اسلامی
🔹تبیین متدولوژی و روش‌شناسی مطالعات انقلاب اسلامی
🔸نقد جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی
🔹مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی
🔸تهدیدها و آسیب‌های جریان انقلاب اسلامی
🔹تبیین مطالعات و نگرش غرب نسبت به انقلاب اسلامی
🔸مباحث روز مرتبط با انقلاب اسلامی