اخبار نشریه

فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی به شماره ثبت 81574 مورخ 1396/12/14 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد.