آرشیو خبر


1 براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود.
2 فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی از استادان و پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با (انقلاب اسلامی) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند.
3 فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی به شماره ثبت 81574 مورخ 1396/12/14 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد.
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)