شناسنامه


صاحب امتياز : سید محمدرضا موسوی

مدیر مسئول: دکتر محمد قربانی گلشن آباد

سردبير: دکتر علی دارابی

دبیر تحریریه: دکتر مسعود مطلبی

مدير اجرایي: دکتر سعید چهرآزاد

مدير داخلي: پرهام طهماسبی

 

 

 

 

 

 

ويراستار فارسي: حسین غریب لکی، احسان رضایتی

ويراستار انگليسي: دکتر حسینعلی مهرنیا

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: احسان خالدی

حروف‌چين و صفحه‌آرا: جلال شهبازی لیموچیداوران و مشاوران علمی فصلنامه:

دکتر آرمین امینی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علی‌اکبر امینی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر زهره پوستین چی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر احمد دوستمحمدی، دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سجاد ستاری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر فخرالدین سلطانی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر میرابراهیم صدیق، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مهدی عباسی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر علی فلاح نژاد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

دکتر سمیه قنبری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

جواد کیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر قربانعلی محبوبی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر عباس مرادی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر حامد روشن چشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر حسینعلی مهرنیا، دانشگاه خوارزمی