درباره ما


فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی به شماره مجوز 81574 در تاریخ 14/12/1396 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.