فهرست مقالات


شماره 4 سال 2 تابستان 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990304237392 بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز
احسان کاظمی
محمد باقر مکرمی پور
امیر مهدی علیپور
2 13990304237393 نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری
محمدرضا دهشیری
امیر حسین سلامت
3 13990304237394 بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه پس از انقلاب اسلامی(2020-1997)
معصومه محمدی
4 13990306237416 حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران
محمد جعفر جوادی ارجمند
محمد باقر مکرمی پور
اطهره نقدی نژاد
5 13990306237423 تأثیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
صارم شیراوند
ابوذر عمرانی
فرشته معبودی نژاد
ذوالفقار دیده دورا
6 13990323237741 نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت
سوناز نصیری

شماره 3 سال 2 بهار 1400
شماره 1 سال 1 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000622274758 انقلاب اسلامی ایران، نقشه راه جهان گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
علی بیژنی
احمد یوسف پور
2 14000622274759 علل وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی
عزیز جوانپور هروی
سید محمدرضا موسوی
امیرمهدی علیپور
3 14000622274760 آینده پژوهی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
مسعود مطلبی
4 14000622274761 نقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در پيشبرد و اثر بخشي ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي لبنان)
محمدتقی آذرشب
ستار آهنین جان
5 14000622274762 از انقلاب اسلامی تا پسا انقلاب (انقلاب اسلامی آغازگر جنگ تحمیلی)
سید اسدالله اطهری
سعید جهانگیری
6 14000622274763 جلال آل احمد؛ از ناکجا آباد تا بازگشت به ریشه ها
علی جان مرادی جو

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)