مقاله


کد مقاله : 13990720250096

عنوان مقاله : شاخصه های ارزیابی کارآمدی سیاسی بر مبنای نصوص اسلامی در نظام برآمده از اندیشه ولایت فقیه

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 199

فایل های مقاله : 646 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدجلال موسوی شربیانی sjsharabiani@gmail.com مربی دکترا

چکیده مقاله

سئوالی که در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم این است که شاخصه های ارزیابی کارآمدی سیاسی بر مبنای نصوص اسلامی در نظام برآمده از اندیشه ولایت فقیه چیست ؟ در همین راستا با توجه به روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با معیار قراردادن نظریه ترکیبی (با محوریت انجام تکلیف) که از نظریات موجود در باب سنجش کارآمدی دولتهاست، به این نتیجه رسیدیم که سنجش کارآمدی بر مبنای نصوص اسلامی نشان می دهد کارآمدی سیاسی در گرو پایبندی فکری و عملی به تعالیم اسلامی است و خدا باوري و حق محوري روح حاكم بر سياست ديني در اسلام و اندیشه حکومت ولایت فقیه است. لذا برای کارگزاران و مجریان حکومت اسلامی کمبودی در تولید نرم افزارهای کارآمدی و حرکت در مسیر نظام حاکم براساس آموزه های دینی نیست تا نیازمند وام گیری از مبانی اندیشه ای بیگانه باشد. چراکه شاخص و میزان در کارآمدی سیاسی دولت اسلامی تابعی است از میزان پایندی اعتقادی و عملی به تکالیف الهی و ارتقاء سطح کارآمدی آن نیز، در پاسخگویی به نیازهای جامعه است، بنابراین به مقتضاي مباني جهان‌شناختي و معرفت‌شناختي اسلام، نه خدامحوري و آخرت‌گرايي در تضاد با آباداني دنيا است و نه آباداني دنيا مانع از سعادت‌مندي اخروي و کارآمدی است. در نتیجه تدبير درست دنيا مي‌تواند در راستاي اهداف اخروي هم باشد.