مقاله


کد مقاله : 13990323237741

عنوان مقاله : نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت

نشریه شماره : 6 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 317

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سوناز نصیری sanaznasiri118@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

صنعت نفت از موثرترين و بزرگترين صنايع در جهان و به ويژه ايران است. جنبش¬ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از رویدادهای تاریخی مهم حیات سیاسی است که طی آن ایرانیان به صحنه سیاست آمدند تا نه تنها ریشه استعمار خارجی رابرای همیشه بسوزند بلکه راه را برای عمران و آبادی کشور هموار نمایند. مقاله حاضر به نقش روحانیت در ملی¬شدن صنعت¬نفت می¬پردازد؛ حادثه‌ای در خور اهمیت و شایان توجه است، که باید به عنوان یکی از تجربه‌های مهم، مورد بررسی قرار گیرد. می توان نتیجه گرفت که ملی شدن صنعت نفت کشور عزیزمان ایران، که باعث قطع دست ایادی¬بیگانه از چپاولگری و تاراج این سرمایه ملی گردید، آن چه که نقش اساسی را در این راستا ایفا نمود، و آن را می‌توان به عنوان نکته ثقل این پیروزی شیرنی و بزرگ قلمداد نمود، ارتباط وثیق و محکم توده¬مردم با روحانیت، خصوصا آیت الله کاشانی (رحمة الله علیه) بود، که با روشنگری‌های خویش ملت را بیدار نمود و آنان را از خواب¬غفلت بیدار ساخت، و همین امر باعث گردید که حتی خواص جامعه مانند دکتر مصدق نیز فرصت عرض اندام داشته باشند و بتوانند به برکت این پشتوانه محکم در مقابل دربار و انگلیسی‌ها بایستند و صنعت نفت را ملی نمایند؛ و همچنین فضاي باز سياسي پس از شهريور1320، عرصه¬ي فعاليت را براي تمامي طبقات، ازجمله روحانيت فراهم آورد. در پي¬آن، روحانيون نيز قدرت از دست رفته ي خود را بازيافتند و در برابر جريان¬هاي مختلف از جمله ملی¬شدن صنعت¬نفت موضع¬گيري كردند تا صنعت نفت کشور ایران ملی گردد.