مقاله


کد مقاله : 13990128236587

عنوان مقاله : تأثیر انقلاب اسلامی و دیدگاه های امام خمینی(ره) بر جنبش های اسلامی عراق

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 347

فایل های مقاله : 684 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میرابراهیم صدیق e.seddigh@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شكل گيري انقلاب 1357 در ايران داراي ويژگي های منحصر به فردی است که از جملۀ آنها می توان به اسلامي و مبتنی بر مذهب تشيع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنوان اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب ها متمایز نموده است. پس از آن، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نفوذ موفقيت هاي انقلاب اسلامی و ايدئولوژي امام خميني (ره)، با پافشاري موفقيت آميز بر «اسلام مردمي»، قوياً احساس مي شد. آراء و افكار امام خميني(ره) نقش بسزايي در صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي به خارج از مرزهاي ايران داشته است. مقالۀ حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی، به کندوکاو تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی(ره) بر عراق می پردازد. این در حالی است که ترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیکال و آموزه های آن و تأثیر بر جنبش های اسلامی، توجه به انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می نماید.