مقاله


کد مقاله : 13980908193731

عنوان مقاله : جهانی شدن و روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 355

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر حاتمی asghar.hatami94@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 حامد مهربان mehrabanhamed1@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 علی قدیم ملالو ali.taha88@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ماهیت و نوع روابط ایران و عربستان به عنوان قدرت های منطقه ای و قطب های مذهبی، می تواند نقش تعیین کننده ای در گسترش صلح و ثبات در سطوح داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی داشته باشد. با این وجود، روابط آن ها پس از انقلاب اسلامی بسیار پر فراز و نشیب و سینوسی بوده است. در این پژوهش از شاخص جدید و جامع جهانی شدن کوف به منظور تببین فراز و نشیب روابط دو کشور استفاده شده است. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اجتماعی ( شامل سه بعد تماس هاي شخصي، جريان اطلاعات و نزديكي فرهنگي)، اقتصادی (شامل دو بعد جريان های اقتصادي واقعي و محدوديت هاي تجارت و سرمايه) و سیاسی است. بر این اساس، سؤال اصلی این است که جهانی شدن چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ به منظور پاسخ به پرسش فوق، با بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای موجود و روش های کمی و کیفی و تحلیل تاریخی سعی می شود پس از سنجش میزان جهانی شدن ایران و عربستان بر اساس شاخص کوف، به بررسی تأثیرات آن بر ابعاد مختلف روابط دو کشور بپردازیم. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان جهانی شدن (عملکرد گزینشی و مقاومتی ایران و در مقابل استحاله عربستان) و روابط ایران و عربستان ارتباط معناداری وجود دارد.