مقاله


کد مقاله : 13971208177860

عنوان مقاله : انقلاب ایران، ژئوکالچر مقاومت، گفتمان جهان اسلام

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 94

فایل های مقاله : 526 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی عباسی Mahdi.Abbasi95@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

اگر چه بسیاری سعی کرده¬اند انقلاب اسلامی ایران را در ردیف سایر انقلاب¬ها و تحولات معمول دنیا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیت¬ها فاصله زیادی دارد چرا که ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی و برخواسته از توده¬های عمومی مردم و از همه مهمتر رهبری حضرت امام خمینی(ره) می¬باشد در کنار آن انقلاب ایران زمانی رخ داد که نظام بین¬الملل از شرایط خاص دو قطبی برخوردار بوده و تقریباً تمامی کشورهای دنیا در بلوک¬بندی دوران جنگ سرد و در ترتیبات امنیتی و به خصوص در میان دو قطب آمریکا و شوروی قرار داشتند ولی آنچه مسلمه این است که ظهور یک انقلاب دینی و تاسیس یک نظام سیاسی مبتنی بر اسلام در نظام بین¬الملل، نه تنها راه رهایی از سلطه را به مردم آموخت، بلکه نخبگان را نیز با راهی نو آشنا کرد. حال پرسش اصلی پژوهش این است که: انقلاب اسلامی ایران، چه تاثیراتی بر نظام بین¬الملل داشته است؟ و این تاثیرات ناشی از چه پارادایم جدیدی در روابط بین¬الملل در فضای دو قطبی بوده است؟ و نیز واکنش کشورها به خصوص قدرت¬های جهانی به این پارادایم¬ چه بوده است؟