مقاله


کد مقاله : 13971208177859

عنوان مقاله : دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 726

فایل های مقاله : 681 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا کوهکن koohkan@atu.ac.ir استادیار دکترا
2 محمدعلی رحیمی نژاد alirahimi0872@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 سعید غلامی politicgholami@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌های مهم جهان تلقی می‌شود که در زمینه دیپلماسی فرهنگی بر سایر کشورها تاثیرگذار است. یکی از کشورهای متاثر از انقلاب ایران، افغانستان بوده است که دارای اشتراکات عمیق سیاسی و فرهنگی با ایران می‌باشد. در این نوشتار به بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در افغانستان و تاثیرات در این زمینه پرداخته شده است. سوال اصلی در این پژوهش اینست که، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوري که ظرفیت های عظیم تمدني و فرهنگي زیادي دارد و همچنین با اتکا به مؤلفه های دیپلماسي فرهنگي خود، چگونه می تواند در افغانستان عمل کند؟ که در پاسخ، فرضیه اصلی ما اینست که «جمهوری اسلامی ایران با داشتن اشتراکات تاریخی و ایجاد منافع جدید مشترک در زمینه دیپلماسی فرهنگی بر کشور افغانستان می تواند تاثیرات عمیق و مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشد». روش تحقیق استفاده شده در مقاله، توصیفی -تحلیلی است همچنین مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.پرداختن به دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرصتها و چالشهای تحقق دیپلماسی فرهنگی ایران در افغانستان از اجزای این نوشتار است. در انتها به فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلماسی فرهنگی با کشور افغانستان پرداخته شده است. فرصت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد گروه های مشترک المنافع و پیشبرد استراتژی وابستگی متقابل است و مهمترین چالش‌های ما در این زمینه حضور نظامی آمریکا، اختلافات مذهبی و رقابت سایر قدرت ها و مسائل قومی در افغانستان می‌باشد.