مقاله


کد مقاله : 13970905165784

عنوان مقاله : نقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در پيشبرد و اثر بخشي ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي لبنان)

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 158

فایل های مقاله : 827 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدتقی آذرشب m.azarshab@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 ستار آهنین جان s.ahaninjan@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از زمان شكل گيري دولت- ملتها در عرصه بين المللی تا اوايل قرن بيستم، ارتباطات ميان دولت- ملتها عمدتا به شيوه هاي رسمي و ديپلماتيك انجام مي شد. اما مطرح شدن مولفه هاي جديدی مانند انقلاب ارتباطات، فعال شدن بازيگران غيردولتي و... باعث شد تا كشورها براي تحقق منافع ملي خود استراتژي‌های جديدي را در كنار ديپلماسي رسمي خود تعريف و بكار گیرند. دیپلماسی عمومی از كارآمدترين این استراتژي ها می باشد. ايران با برخورداری از فرهنگ و تمدن غني اسلامي - ايراني، دارای موقعيت و توان فراواني براي بهره مندی از ديپلماسي عمومي می باشد، كه پيروزي انقلاب اسلامي در این کشور، اين امر را تا اندازه اي محقق كرده است. جمهوري اسلامي ايران در صدد است، ديپلماسي عمومي خود را در كشورهاي مشابه به لحاظ فرهنگی و تاریخی فعال نمايد. لبنان با دارا بودن این شرایط و مولفه ها نمونه ای مناسب برای این مدل می باشد. در اين مقاله تلاش می شود تا با تبیین مفهوم رفتارهای حمایتگرانه، تاثیر و نقش آنها در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد.