جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 7
شماره 7 سال 2
پاییز 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

دولت مطلقه رضا خان پی از بی نظمی ها و هرج و مرج های دوران قاجاریه و مشکلاتی که در دوران مشروطه و پس از آن کشور را رو به جدایی طلبی و نا به سامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش می برد، سر برآورد، رضاخان به عنوان دولتی مطلقه برای سرو سامان دادن به اوضاع مملکت از سوی جناح های گوناگونی که در کشور وجود داشتند حمایت شد، از جمله روشنفکران آن دوران، احزاب مانند حزب تجدد، نشریات همچون ایرانشهر و یا حتی سردمداران حکومتی مانند سیدضیاء با دیدن دردها و مشکلات جامعه، در پی راه حلی برای آن برآمدند و راه چاره را تنها روی کارآمدن دولتی مطلقه دانستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی روی کار آمدن رضاخان براساس نظریه ی بحران اسپریگنز می باشیم. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که شکل گیری دولت مطلقه رضا خان چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه ای که در پاسخ به آن ارائه شد نیز عبارت است از: شکل گیری دولت مطلقه در ایران دوره رضاخان امری ناگهانی، اتفاقی یا خارجی نبود بلکه برآمده از تفکری اجتماعی بود که بحران را در جامعه آن روز درک کرده بود، علل بحران را شناخته بود و با در نظر داشتن یک الگوی ایده ال، ایجاد دولت مطلقه مدرن را راهکار رسیدن به نقطه ایده آل و درمان قطعی می دانست.
احسان کاظمی - محمد باقر مکرمی پور - امیر مهدی علیپور
DOI : 0
کلمات کلیدی : اسپریگنز، نظریه بحران، دولت مطلقه، رضا خان، نظام سیاسی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی (با مشارکت انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران)
مدیر مسئول :دكتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه ارومیه
سردبیر :دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما
هیئت تحریریه :
دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر علی باقری دولت آبادی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران
دکتر عزیز جوانپور هروی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما
دکتر احسان شاکری خوئی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر حمید صالحی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کلانتری: دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
دکتر نجف لک زایی: استاد علوم سیاسی دانشگاه دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازادشهر
دکتر منصور میراحمدی: استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مصطفی ملکوتیان: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر منوچهر محمدی: استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر احسان رازانی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
دکتر علیرضا رضایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
شاپا : 2676-5314
شاپا الکترونیکی : 2717-0853

نمایه شده