جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 3
شماره 3 سال 3
پاییز 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقاله این جنگ در چهار محور اساسی ویژگیهای جنگ رسانه‌ای، روش‌ها و فنون جنگ رسانه‌ای، ابزارهای جنگ رسانه‌ای و اهداف جنگ رسانه‌ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی‌های جنگ رسانه‌ای آمریکا علیه کشورهای هدف است. درمحور دوم آمریکا با روش‌هایی مانند انگاره سازی، توسل به ترس، برچسب زنی و ترور شخصیت تلاش می‌کند تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کند. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ رسانه‌ای ازقبل رادیو، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه‌های تبشیری و نیز با استفاده از تاکنیک های رسانه‌ای مانند تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هدف از جمله ایران اثر بگذارد. آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی، دموکراسی سازی و شبکه سازی مسلمانان میانه رو و با سه استراتژی بلندمدت، میانه مدت و کوتاه مدت اهداف خود را دنبال می‌کند؛ ارائه چهره مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت، مطرح کردن ایده اسلام هراسی و ایران هراسی، ناکارآمدی دین در اداره جامعه، تلقین به اجماع جهانی علیه ایران.
محمدرضا قنبری سلحشور - نادیا آقارضایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قدرت نرم، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، هژمونی آمریکا
توسعه یافتگی، به عنوان اتوپیای قرن حاضر، امری است که تمام دولت¬ها را در زمانه‌ی ما به خود معطوف کرده و همه ممالک، از آسیایی و آفریقایی و آمریکایی تلاش می کنند خود را هر روز به این مدینه فاضله نزدیک‌تر کنند و هر روز بیشتر به کشورهای توسعه یافته تشبه پیدا می‌کنند. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) با هدف احیای تفکر دینی و حیات طیبه‌ی انسانی در سال 1357 به پیروزی رسید و سیر حرکت تمدنی غرب را که مدعی بود دین در دوره‌ی جدید هیچ گونه جایگاهی ندارد، زیر سؤال برد. در مقابل مدل مفهومی «توسعه» مدل بومی «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بر مبنای نظام تکوین یافته از انقلاب اسلامی مطرح می‌شود. حال در کنار این مدل بومی پیشرفت، نهاد منبعث از انقلاب اسلامی یعنی «بسیج» و اقشار و رده‌های آن چگونه و به چه صورت می‌توانند راه را برای پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی هموار کنند، سوالی است که در این پژوهش و نگاره به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. بسیج و اقشار و رده‌های آن به جای باور واره ی «توسعه» سعی دارد الگوی جایگزین پیشرفت را پی جویی کند و از این طرح به عنوان «تعالی» می توان یاد کرد. پارادایم «تعالی»، با هدف قرب انسان به خداوند متعال معرفی می گردد و چهارچوب شاخص گذاری برای آن، به عنوان جایگزین شاخص های موجود توسعه که میزان دستیابی بشر به رفاه مادی صرف را آن هم به صورتی ناقص اندازه گیری می کنند، ارائه می شود.
ابوطالب شفقت - سید اصغر جعفری - سعید چهرآزاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : طرح، اسلام، ایران، بسیج، فرهنگ اسلامی- ایرانی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :علی دارابی
هیئت تحریریه :
سید مصطفی ابطحی
سید علیرضا ازغندی
رسول افضلی
عزیز جوانپور هروی
علی دارابی
محمدرضا دهشیری
علیرضا رضایی
احسان شاکری
حمید صالحی
مسعود مطلبی
اصغر حاتمی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده